• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar wanneer Wij zeggen, dat de liturgie het terrein van de werkzaamheden van de Kerk niet uitput, denken Wij vooral aan haar taken van onderricht en, pastoraal, aan het „Pascite qui in vobis est gregem Dei” - "Weidt de kudden van God, waarvan gij de herders zijt" (1 Pt. 5, 2). Wij hebben de rol, die het Magisterium, waaraan de waarheid van Christus is toevertrouwd, uitoefent door de liturgie, in herinnering gebracht; de invloed van de bestuursmacht op de liturgie is even duidelijk, aangezien het de Pausen toekomt de geldende riten te erkennen, nieuwe in te voeren en het verloop van de eredienst te regelen, en het de taak der Bisschoppen is zorgvuldig toe te zien, dat de canonieke voorschriften betreffende de goddelijke eredienst worden nageleefd. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947), 57 Maar de functies van onderrichting en bestuur strekken zich nog veel verder uit. Om zich daar rekenschap van te geven is het voldoende een blik te werpen op het Kerkelijk Recht en hetgeen het zegt over de Paus, de Romeinse Congregaties, de Bisschoppen, de Concilies, het Magisterium en de kerkelijke tucht. Men komt tot dezelfde conclusie door het leven van de Kerk gade te slaan en in Onze twee Toespraken van Paus Pius XII - Toespraak
Si diligis
Over de drievoudige taak van de Bisschop (31 mei 1954)
en van Paus Pius XII - Toespraak
Magnificate Dominum
Over het priesterschap - tot Kardinalen en Bisschoppen
(2 november 1954)
over de drievoudige functie van de Bisschop, hebben Wij uitdrukkelijk geïnsisteerd op omvang van zijn taken, die zich niet beperken tot het onderricht en het bestuur, maar ook al het overige omvatten van de menselijke activiteit in de mate, waarin godsdienstige of zedelijke belangen op het spel staan.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam