• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals Wij in de Encycliek „Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
" zeiden, vormt de liturgie een levensfunctie van de gehele Kerk en niet alleen van een bepaalde groep of beweging.

Sacra Liturgia integrum constituit publicum cultum mystici Jesu Christi Corporis, capitis nempe membrorumque ejus” - "De Heilige Liturgie maakt de integrale openbare eredienst uit van het mystieke Lichaam van Jezus Christus, d.i. van het Hoofd en van Zijn ledematen". Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947), 20

Het Mystiek Lichaam des Heren leeft van de waarheid van Christus en van de genaden, die naar de ledematen uitstromen, deze bezielen en onderling' en met hun Hoofd verenigen. Dat is de gedachte van Sint Paulus, wanneer hij in zijn Eerste Brief aan de Korinthiërs zegt: „Omnia vestra: sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei” - "Alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God" (1 Kor. 3, 23). Alles is dus op God gericht, op Zijn dienst en Zijn eer. Vervuld van de gaven en het leven van God, geeft de Kerk zich met een intieme en spontane beweging over aan de aanbidding en aan de lofprijzing van de Oneindige God en door de liturgie geeft zij Hem als gemeenschap de eredienst, die Zij Hem verschuldigd is.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam