• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het derde en laatste punt, dat Wij zouden willen behandelen, is dat van de „infinita et divina Majestas" van Christus, weergegeven door de woorden: „Christus Deus". Zeker, het vleesgeworden Woord is de Heer en de Zaligmaker van de mensen; maar Hij is en blijft het Woord, de oneindige God. In het Geloofsbelijdenis
Quicumque
Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis
(30 november 429)
wordt gezegd: „Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, Deus et homo est". Geloofsbelijdenis, Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis, Quicumque (30 nov 429), 2 De mensheid van Christus heeft ook recht op de cultus latriae vanwege haar hypostatische vereniging niet het Woord, maar zijn Godheid is de reden en de bron van deze cultus. De Godheid van Christus kan dan ook niet in zekere zin aan periferie van de liturgische gedachte blijven. Het is normaal, dat men „ad Patrem per Christum" gaat, omdat Christus de Middelaar is tussen God en de mensen. Maar Hij is niet alleen maar Middelaar: Hij is ook in de Triniteit gelijk aan de Vader en aan de Heilige Geest. Het zij voldoende aan de grootste proloog te herinneren van het Sint Jansevangelie: „Het Woord was God .... Alles is door Hem gemaakt. En niets van hetgeen gemaakt is, is gemaakt zonder Hem" (Joh. 1, 1-3). Christus is de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega. Aan het einde van de wereld, wanneer alle vijanden zullen overwonnen zijn en de dood op' de laatste plaats, dan zal Christus, dat wil zeggen, het in de menselijke natuur subsisterend Woord, het Koninkrijk aan God zijn Vader overdragen en de Zoon zal zich zelf onderwerpen aan Degene, die alles aan Hem onderwierp, opdat „God alles zou zijn in allen" (1 Kor. 15, 28). De overweging van de „infinita, summa, divina Majestas" van Christus kan zeker bijdragen tot verdieping van liturgische zin en daarom hebben Wij er uw aandacht op willen vestigen.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam