• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ongetwijfeld is de massa van de gelovigen niet in staat de moeilijke speculatieve problemen en de pogingen tot verklaring te begrijpen betreffende de natuur van de tegenwoordigheid van Christus. De Catechismus-Compendium
Catechismus Romanus Concilii Tridentini
Catechismus van het Concilie van Trente ()
nodigt trouwens uit om deze kwesties niet in hun bijzijn te bespreken Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. pars II, cap. IV, n. 43 sq., maar de boven geschetste theorie vermeldt hij niet en stelt hij niet voor; nog veel minder bevestigt hij, dat ze de zin van de woorden van Christus uitput en ze volledig verklaart. Men mag verder gaan met het zoeken van verklaringen en wetenschappelijke interpretaties, maar ze mogen niet, om zo te zeggen, Christus uit de Eucharistie laten vertrekken en alleen maar in het tabernakel eucharistische gedaanten overlaten, die een zogenaamde reële en essentiële relatie behouden met de werkelijke Heer, die in de hemel is.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam