• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar is Degene, die het offer aanbiedt, in zekere zin nog groter dan het offer zelf? Wij zouden u dan ook nu willen onderhouden over de Heer zelf en er allereerst uw aandacht op vestigen, dat in de Eucharistie de Kerk de Heer bezit met zijn vlees en bloed, zijn lichaam en zijn ziel, en zijn godheid. Het Concilie van Trente heeft het plechtig gedefinieerd in zijn Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
, het is trouwens voldoende om de woorden, door Jezus uitgesproken, te nemen in hun letterlijke, duidelijke en ondubbelzinnige zin om tot dezelfde conclusie te komen: „Neemt en eet! Dit is mijn Lichaam, dat voor u zal worden overgeleverd! Neemt en drinkt, dit is mijn Bloed, dat voor u zal worden vergoten". En Sint Paulus neemt in zijn eerste Brief aan de Korinthiërs dezelfde zo eenvoudige en duidelijke termen weer op.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam