• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het staat dan ook niet vrij te beweren, dat „de enige beslissende kwestie in laatste analyse is te weten, in welke maat de persoonlijke, door de genade ondersteunde deelname, die men aan deze cultus-offerande neemt, het deelhebben aan het kruis en de genade van Christus doet toenemen, die ons met Hem en onderling verenigt". Wij hebben deze onjuiste probleemstelling reeds verworpen in de Paus Pius XII - Toespraak
Magnificate Dominum
Over het priesterschap - tot Kardinalen en Bisschoppen
(2 november 1954)
van 2 november 1954; maar sommige theologen kunnen er nog geen genoegen mee nemen. Wij herhalen dus: de beslissende kwestie (zowel voor de concelebratie als voor de Mis van één enige priester) is niet, welke vrucht de ziel ervan trekt, maar welke de aard is van de handeling, die gesteld wordt: stelt de priester als bedienaar van Christus al of niet de „actio Christi se ipsum sacrificantis et offerentis". Zo gaat het er ook bij de Sacramenten niet om te weten, welke de vrucht is, die ze voortbrengen, maar of de wezenlijke elementen van het sacramenteel teken (het stellen van het teken door de door de bedienaar zelf, die de gebaren verricht en de woorden uitspreekt met de intentie "saltem faciendi quod facit Ecclesia" - "ten minste te doen wat de Kerk doet") geldig gesteld zijn. Zo moet men ook bij de celebratie en de concelebratie zien, of de celebrant tezamen met de noodzakelijke innerlijke intentie, de uitwendige handeling verricht en vooral de woorden uitspreekt, die de „actio Christi se ipsum sacrificantis et offerentis" constitueren. Dat wordt niet bewaarheid, wanneer de priester niet over het brood en de wijn de woorden des Heren uitspreekt: „Dit is mijn Lichaam", „Dit is mijn Bloed".

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam