• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laten We hier in herinnering roepen, wat Wij in Onze Apostolische Constitutie „Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Episcopalis Consecrationis (30 november 1944)
" van 30 november 1944 zeiden. Wij bepaalden daar, dat bij de Bisschopswijding de twee Bisschoppen, die de Consecrator vergezellen, de intentie moeten hebben om de Uitverkorene te consacreren en dat zij bijgevolg de Uiterlijke daden moeten stellen en de woorden moeten uitspreken, waardoor de over te dragen macht en genade worden betekend en overgedragen. Het is dus niet voldoende, dat zij hun wil verenigen met die van de voornaamste Consecrator en verklaren, dat zij zijn woorden en handelingen tot de hunne maken. Zelf moeten zij deze handelingen stellen en de wenselijke woorden uitspreken.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam