• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens dit alles is het centrale element van het eucharistisch offer dat, waarin Christus tussenbeide komt als „se ipsum offerens” - "zichzelf offerend", om de eigen, termen van het Concilie van Trente weer op te nemen Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 6. Dat gebeurt bij de Consecratie, waar in dezelfde daad van de door de Heer bewerkte transsubstantiatie Vgl. Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 5-8, de celebrerende priester „personam Christi gerens" is. Zelfs indien de consecratie zich zonder luister en in eenvoud voltrekt, is zij het centrale punt van heel de liturgie van het offer, het centrale punt van de „Actio Christi cujus personam gerit sacerdos celebrans” - "de handeling van Christus, tegenwoordig gesteld door de celebrerende priester", of de „sacerdotes concelebrantes" in het geval van een echte concelebratie.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam