• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De constitutieve elementen van de objectieve waarheid over de mens en zijn waardigheid zijn diep geworteld in de recta ratio, in de ethiek en in de natuurwet: dit zijn waarden die ieder positief wettelijk systeem voorafgaan en die de wetgeving van de grondwettelijke Staat altijd moet beschermen, onttrekken aan de willekeurige wil van enkelingen en aan de arrogantie van de machtigen.

Met het oog op het atheïstisch humanisme dat de essentiële relatie van het menselijk wezen met zijn Goddelijke oorsprong en eeuwige bestemming negeert of zelfs ontkent, is het de plicht van de christenen en bijzonder van herders en theologen, het Evangelie van het leven te verkondigen in overeenstemming met de leer van het Tweede Vaticaans Concilie dat naar de kern van het probleem gaat met een lapidaire zin: “In werkelijkheid licht het mysterie van de mens alleen op in het mysterie van het mens geworden Woord” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22.

Deze dringende taak komt vooral christelijke juristen toe en spoort hen aan op het domein van hun competentie te wijzen op de intrinsieke zwakte van een wet die de transcendente dimensie van de persoon uitsluit. Inderdaad, het gezondste fundament van iedere wet die de onschendbaarheid, integriteit en vrijheid van de persoon waarborgt, ligt in het feit dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis Vgl. Gen. 1, 27 .

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET SYMPOSIUM OVER "EVANGELIUM VITAE EN DE WET" EN HET ELFDE INTERNATIONALE COLLOQUIUM OVER ROMEINS EN CANONIEK RECHT
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 mei 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana
2010, werkvert.: Sorores Christi
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam