• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inderdaad, de H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
had de bedoeling opnieuw op te komen voor de visie op het menselijk leven die geheel voortvloeit uit de christelijke openbaring, maar waarvan de essentie ook met het menselijk verstand kan gekend worden. Zij heeft ook rekening gehouden met de verrijking die het rationeel denken in de loop der eeuwen ontwikkeld heeft. Eigenlijk is de erkenning van de waarde van het menselijk leven vanaf de conceptie tot zijn natuurlijk einde, een prestatie van de beschaving die moet behoed worden als een elementair goed van de persoon en van de samenleving. Vandaag is het in vele samenlevingen echter niet ongewoon een soort regressie van de beschaving te zien, als resultaat van een onvolledig en soms verstoord begrip van menselijke vrijheid, dat dikwijls publieke legitimatie vindt in het wetsysteem van de Staat. Dat wil zeggen, het gebeurt dat het respect dat moet gegeven worden aan het onvervreemdbaar recht op leven van elk menselijk wezen, bestreden wordt door een subjectivistisch begrip van vrijheid, los van de morele wet. Dit begrip, dat gebaseerd is op ernstige dwalingen tegenover de natuur en de rechten zelf van de persoon, komt vaak voor wanneer het recht op leven van onschuldige, ongeboren menselijke wezens wettelijk onderdrukt wordt en op basis van een meerderheid in het juridisch systeem ingevoerd wordt.

Het is daarom nuttig, zowel vanuit filosofisch als juridisch standpunt, de nauwe band te belichten tussen de Encyclieken H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
: eerstgenoemde onderlijnt de invloed van de ontwrichting van de morele en juridische orde die uitgevoerd wordt door “gedachtestromingen die uitmonden in het losmaken van de menselijke vrijheid van haar essentiële en constitutieve band met de waarheid” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 4. Waar H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
spreekt over de dringende behoefte om een “nieuwe cultuur van het leven” aan te moedigen en over “de essentiële band tussen vrijheid en waarheid”, benadrukt de nood om “de noodzakelijke band tussen vrijheid en waarheid” opnieuw te herstellen want “wanneer vrijheid losgemaakt wordt van de objectieve waarheid, wordt het onmogelijk persoonlijke rechten te baseren op een stevige rationele grond ” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 96.

Het recht op vrijheid van een persoon beamen terwijl men de objectieve waarheid over diezelfde persoon ontkent, maakt het onmogelijk een intrinsiek waarachtig rechtssysteem op te bouwen, omdat het precies de menselijke persoon is – zoals hij geschapen werd – die de fundering en het doel is van het sociale leven dat door de wet moet gediend worden.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET SYMPOSIUM OVER "EVANGELIUM VITAE EN DE WET" EN HET ELFDE INTERNATIONALE COLLOQUIUM OVER ROMEINS EN CANONIEK RECHT
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 mei 1996
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana
2010, werkvert.: Sorores Christi
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam