• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Armoede en morele implicaties
De demografische ontwikkelingen worden vaak gezien als een oorzaak van armoede. Tengevolge daarvan heeft men internationale geboortebeperkingscampagnes op het getouw gezet die gebruik maken van methodes die geen respect opbrengen voor de waardigheid van de vrouw, noch voor het recht van echtgenoten om op een verantwoordelijke manier hun kinderwens te bepalen Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 37 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 25
, en vaak – wat nog erger is – zelfs niet voor het recht op leven. Het vernietigen van miljoenen ongeboren kinderen, in naam van de strijd tegen de armoede, betekent in werkelijkheid de uitschakeling van de allerarmsten onder de mensen. Daartegenover staat het feit dat in 1981 ongeveer 40 % van de wereldbevolking onder de absolute armoedegrens leefde, terwijl dit percentage vandaag praktisch gehalveerd is en dat volkeren die onder andere een sterke demografische groei kennen, uit de armoede verdwenen zijn. Dit gegeven maakt duidelijk dat, zelfs als de bevolking zou aangroeien, er voldoende middelen zouden zijn om het probleem van de armoede op te lossen. Men mag niet vergeten dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog en tot op vandaag de wereldbevolking met vier miljard is gegroeid en dat dit fenomeen in hoge mate landen betreft die vrij recent als nieuwe economische grootmachten op de internationale scène zijn verschenen, en hun vlugge ontwikkeling juist te danken hebben aan hun groter geworden bevolkingsaantal. Bovendien zijn het, onder de meest ontwikkelde landen, de landen met de hoogste geboortecijfers die meer kansen hebben om zich te ontwikkelen. Met andere woorden, de bevolking blijkt een rijkdom te zijn, en niet een factor die tot armoede leidt.

Document

Naam: ARMOEDE BESTRIJDEN, WERKEN AAN VREDE
Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit de Franse editie: Jan Vanden Berghe, Pax Christi België
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam