• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In elk bisdom of interdiocesaan gebied, naargelang van de omstandigheden, kan een pastoraal instituut worden opgericht onder leiding van een daartoe benoemde commissie, om bij alle priesters de kennis van de pastoraaltheologie te bevorderen door korte cursussen, publicaties, lezingen enz.

Het verdient aanbeveling, dat de vrije vorming van groepen voor theologie wordt bevorderd - met de voorzorgen die in elk speciaal geval nodig zijn - en dat in het algemeen instellingen worden begunstigd die priesters helpen in hun geestelijk leven, hun pastorale arbeid en hun intellectuele vorming. Zulke instellingen blijken, als ze goed werken, op vele plaatsen veel succes te hebben voor het geestelijk leven en het werk van de priesters.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam