• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
eist allereerst, dat de priesters enkele jaren na hun wijding 'een cursus kunnen volgen waarin zij de gelegenheid krijgen om vollediger kennis te nemen van de pastorale methodieken en de theologie alsook om gesterkt te worden in hun geestelijk leven en wederkerig hun apostolische ervaringen met hun collega's uit te wisselen'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 19 Het verdient aanbeveling, dat het begin van deze cursus wordt besteed aan een retraite van voldoende lengte.

Deze cursus verschilt van het zogenaamde pastoraal jaar en misschien kan vooral tijdens deze cursus speciaal worden bereikt, dat 'jonge priesters in die wetenschappen en praktijken geoefend worden welke zij volstrekt nodig hebben om ook de nieuwe apostolaatsvormen welke onze tijd eist geschikt en vurig te kunnen beoefenen'. Paus Pius XII, Brief, Aan de staatssecretaris, Z.E. kardinaal Maglione, Quandoquidem (20 apr 1939)

Zulke cursussen kunnen een paar jaar lang worden opgelegd en voorgeschreven; maar ook voor andere priesters moeten ze desgewenst openstaan.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam