• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zorg voor de opzet en de uitvoering van de priestervorming komt allereerst toe aan de plaatselijke ordinarius. Enerzijds omdat de priesters ieder voor zich een gedeelte van de taken van de bisschop op zich nemen en dagelijks uitvoeren. Als de bisschop ervoor ijvert dat 'heel de zielzorg van geheel het bisdom' wordt bevorderd, moet hij ook zorgen voor de voortgezette vorming van de priesters.' 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 16 Anderzijds verschillen de behoeften en de mogelijkheden van de vorming van de priesters zozeer, naargelang van het volk en de streek, dat een behoorlijke vorming alleen kan plaatsvinden, als rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden. Toch is het duidelijk, dat deze kwestie somtijds beter kan worden opgelost in ruimer verband, bijvoorbeeld van bisschoppenconferenties.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam