• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom moet de bisschop ijverig zorgen, dat de leraars aan wie de vorming van de priesters wordt toevertrouwd niet bij toeval worden aangesteld. Deze leraars moeten worden gekozen om hun gezonde kerkelijke geest. Want het beroemde sentire cum Ecclesia moet telkens weer worden opgewekt en daartoe is een theologie nodig die trouw is aan de Kerk. Over het algemeen echter moet worden gestreefd naar een nauwer verbinding van de theologische kennis en de eigen priesterlijke spiritualiteit, opdat het priesterlijk leven en diens overtuigende kracht worden bevorderd.

Daarom moet men als geschikte leraars degenen beschouwen die de hun voorgelegde kwesties, oplossen en niet degenen die twijfels oproepen en vermeerderen. Ze mogen niet worden aangesteld, omdat ze bekend zijn, omdat ze nieuwlichters zijn in het aansnijden en behandelen van kwesties, of omdat hun methoden de aandacht trekken, die echter geen inzicht geven of overtuiging bijbrengen. De gewoonte om de tradities, instellingen en het gezag van de Kerk te bestrijden, maken iemand ongeschikt om dit ambt uit te oefenen. Als leraar om leerlingen te onderrichten, moet een priester worden gekozen die oprecht met de Kerk mee denkt en van deze weg noch naar links noch naar rechts afwijkt. De leraars moeten met een aandachtig en oprecht hart de goede dingen en de ware noden van onze tijd onderkennen en inzake leer en leven zich volledig houden aan de tradities van de Kerk en zo theoretisch en praktisch proberen dat wat de eigen tijd eist, nastreeft en wenst, voor zover dit geoorloofd is, te verzoenen met de traditie van de Kerk.

'Daarom valt het licht te begrijpen, hoe nuttig en absoluut noodzakelijk het is, dat zij uitstekende leiders en leraren hebben, die hun niet zozeer in geleerdheid als wel in de beoefening van het priesterlijk ambt tot voorbeeld strekken'. Paus Pius XII, Brief, Aan de staatssecretaris, Z.E. kardinaal Maglione, Quandoquidem (20 apr 1939)

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam