• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom moet de theologische opleiding vooral de katholieke leer die door het leergezag van de Kerk is voorgesteld volledig en in elk opzicht beschermen, uitleggen en verduidelijken, met behulp van de gegevens ontleend aan de studie van de Heilige Schrift, de Kerkvaders en 'van het altijd weer geldende filosofische erfgoed'. Ook mag men niet vergeten de katholieke leer over het gezag van het magisterium van de Kerk te beschermen. Bij dit alles moet men ook rekening houden met de moeilijkheden inzake de gewijde leer die voortkomen uit kwesties die tegenwoordig heftig worden omstreden en moet men daarop een echt christelijk antwoord geven.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam