• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Werkelijk, deze raad ("Concilium") verdient, dat wij opnieuw van onze hoogachting en van ons vertrouwen erin getuigen en dat wij de leden ervan een aanmoediging geven. Wij kennen immers de waarde van degenen die er deel van uitmaken, daar zij zich onderscheiden door hun kennis en hun liefde voor de heilige liturgie. Wij weten, welk een reusachtige hoeveelheid werk de raad op zich heeft moeten nemen, hoe zwaar en verscheiden de problemen zijn die hij moet zien op te lossen, ,welk een vermoeiend ritme hij zich bij zijn werk heeft opgelegd om de opgedragen taak binnen een redelijk kort tijdsbestek te kunnen vervullen. Wij weten ook, welke de leidende beginselen zijn die bij dit moeilijke en delicate werk voorop staan; dat zijn namelijk degene die in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
worden opgesomd en die door deze raad getrouw en nauwkeurig zijn gevolgd. Zij zijn het waard hier nog eens letterlijk te worden weergegeven:

'Om de gezonde traditie te behouden en toch de weg te openen voor een wettige ontwikkeling, moet bij de herziening van elk onderdeel van de liturgie altijd eerst een nauwkeurig theologisch, historisch en pastoraal onderzoek plaatsvinden. Verder moet men acht geven zowel op de algemene wetten betreffende de structuur en de geest van de liturgie, als op de ervaring die werd opgedaan met de jongste liturgische vernieuwing, en met de indulten die hier en daar werden verleend. Tot vernieuwingen moet men niet overgaan, tenzij het ware en zekere belang van de Kerk dit vraagt; tevens moet men de nodige zorg aanwenden om de nieuwe vormen als het ware organisch te laten groeien uit de bestaande vormen'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 23

Document

Naam: BIJ DE SLUITING VAN DE 8E ALGEMENE SESSIE VAN HET "CONCILIUM" (RAAD TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 19 april 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 22 p. 550-553
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam