• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VI

§ 1. Krachtens het conciliedecreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
, over het herderlijk ambt van de bisschoppen, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
, zijn de bisschoppenconferenties bevoegd:

  1. om wegens een wettige reden de boetedagen te verplaatsen, altijd met inachtneming van de vastentijd;
  2. om geheel of gedeeltelijk het vasten en de onthouding door andere vormen van boetedoening te vervangen, in het bijzonder door werken van liefdadigheid en godsdienstige oefeningen.

§ 2. De bisschoppenconferenties zullen aan de Apostolische Stoel ter informatie meedelen, wat zij naar aanleiding hiervan hebben besloten.

Document

Naam: PAENITEMINI
Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 17 februari 1966
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg p. 907-926
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam