• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bovendien blijkt de noodzaak van de lichamelijke versterving des te duidelijker, als men de zwakheid van de menselijke natuur beschouwt, waarin immers na de zonde van Adam het vlees strijd levert tegen de geest, de geest tegen het vlees. Vgl. Gal. 5, 16-17 Vgl. Rom. 7, 23 De lichamelijke versterving, die niets te maken heeft met stoïcisme, houdt geen enkele veroordeling of verwerping van het vlees in dat de Zoon van God zich gewaardigd heeft aan te nemen. Vgl. Martyrologium Romanum, op het vigilie van Christus' geboorte: Terwijl Hij door Zijn gewijde tussenkomst de wereld wil heiligen ... Vgl. 1 Tim. 4, 1-5 Vgl. Fil. 4, 8 Vgl. Origenes van Alexandrië, Contra Celsum. 7, 36 (M.G. 11, 1472): waar Celsus de christenen verwijt teveel waarde aan de materie te hechten; hij noemt ze: philosòmaton ghenos. De versterving van het lichaam heeft juist tot doel, om de mens te bevrijden, Vgl. Liturgia Quadragesimae, verspreid die dikwijls wegens zijn begeerlijkheid aan de zinnelijkheid geketend wordt, Vgl. Rom. 7, 23 om hem door het ,lichamelijk vasten' · kracht te geven Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Constitutie, Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962). pref. van de vasten: ... God die door het lichamelijk vasten de ondeugden onderdrukt, de geest verheft, kracht verleent ... en om tenslotte "de waardigheid van de menselijke natuur, die door onmatigheid gewond werd, door de ijver voor een genezende onthouding te herstellen". Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Constitutie, Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962). oratie op donderdag na de eerste ·passiezondag

Document

Naam: PAENITEMINI
Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 17 februari 1966
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg p. 907-926
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam