• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar de Kerk innig verbonden is met Christus; staat bovendien de boete van iedere gelovige in een zekere nauwe verhouding tot de gehele gemeenschap van de Kerk; want niet alleen door het doopsel ontvangt hij in de Kerk de fundamentele gave van de "metanoia", maar in de Kerk wordt deze gave in de zondaars ook hersteld en versterkt door het sacrament van de biecht. "Zij die naderen tot het sacrament van de biecht, verkrijgen van Gods barmhartigheid de vergiffenis van de Hem aangedane belediging en terzelfder tijd de verzoening met de Kerk, die zij door hun zonden geschonden hebben, en die zich door haar liefdediensten, voorbeeld en gebed voor hun bekering inspant". Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 In de Kerk tenslotte heeft de kleine penitentie, die aan iedere penitent in het sacrament wordt opgelegd, op een speciale wijze deel aan de oneindige voldoening van Christus, terwijl de penitent door een algemene beschikking van de Kerk alles wat hij doet, lijdt en verduurt, inniger aan de sacramentele voldoening kan verbinden. Vgl. H. Thomas van Aquino, Quaestiones de quodlibet. III, q. 13, a. 28: De priester behoort de biechteling niet te belasten met een zware penitentie, omdat zoals een klein vuur door vele opgestapelde houtblokken gemakkelijk gedoofd wordt, · het zou kunnen gebeuren, dat een gering berouw dat de penitent kort geleden heeft opgewekt, wegens de zware last van de penitentie wordt uitgeblust, terwijl de zondaar totaal ontmoedigd wordt. Vandaar is het beter. dat de priester aan de penitent uitlegt, hoe groot de penitentie voor diens zonden zou moeten zijn, en hem toch maar iets oplegt dat de penitent gemakkelijk kan verdragen: uit de vervulling hiervan zal de penitent zich gewennen om ook grotere penitenties te volbrengen die de priesters hem zelfs niet hadden willen opleggen; wat hij vrijwillig meer dan de opgelegde penitentie verricht, zal een grotere uitboetingskracht hebben voor de bedreven zonde volgens de woorden van de priester: het goede dat gij zult doen en het leed dat gij zult dragen, zij u tot vergiffenis van uw zonden. Het is een loffelijke gewoonte, dat dit door talrijke priesters wordt gezegd.

Document

Naam: PAENITEMINI
Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 17 februari 1966
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg p. 907-926
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam