• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ieder dus die terecht de naam "Christen" draagt, heeft tot taak de voetstappen van de goddelijke Meester te volgen door zichzelf te verloochenen, zijn kruis te dragen en deel te nemen aan het lijden van Christus. Als hij aldus aan Hem gelijkvormig is geworden in zijn dood, kan hij de glorie van de verrijzenis deelachtig worden. Vgl. Fil. 3, 10-11 Vgl. Rom. 8, 17 Bovendien moet hij daarna niet voor zichzelf leven, Vgl. Rom. 6, 10 Vgl. Rom. 14, 8 Vgl. 2 Kor. 5, 15 Vgl. Fil. 1, 21 maar voor God, die hem heeft liefgehad. en zichzelf voor hem heeft overgeleverd; (Gal. 2, 20) Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7 hij moet ook leven voor zijn broeders ,om voor zijn deel aan te vullen wat aan de kwellingen van Christus in zijn vlees ontbreekt, ten bate van zijn Lichaam, dat de Kerk is'. Vgl. Kol. 1, 24 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 36

Document

Naam: PAENITEMINI
Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 17 februari 1966
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg p. 907-926
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam