• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om echter nog beter en juister de hernieuwing van de H. Liturgie te kunnen verzorgen, dient men ook rekening te houden met een andere niet minder belangrijke norm: het is namelijk nodig om te waken over de pedagogische doeltreffendheid van de gewijde riten. Gij weet immers dat, toen de Vaders van het Oecumenisch Concilie de richtlijnen over de H. Liturgie opstelden, zij geleid werden door dit pastorale doel om de gelovigen namelijk actief te laten deelnemen aan de liturgische handelingen, zodat zij aldus uit deze hemelse bronnen van waarheid en genade zullen leren om het voedsel van hun christelijk leven overvloediger en gemakkelijker in zich op te nemen. Inderdaad, zoals de genoemde constitutie van het Oecumenisch Concilie met wijs inzicht leert, al is de H. Liturgie bovenal eredienst aan de goddelijke majesteit, toch bevat zij ook aanzienlijke onderrichting voor het gelovige volk. In de Liturgie spreekt God immers tot Zijn volk en verkondigt Christus nog steeds Zijn blijde boodschap Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 33. Daarom moet gij er speciaal voor zorgen dat de liturgische eredienst inderdaad een school wordt voor de gelovigen: een school namelijk van vroomheid, waarin de gelovigen leren een intieme omgang met God te onderhouden; een school van waarheid, waarin door zichtbare tekenen de geest gebracht wordt tot de kennis van en de liefde voor het onzichtbare; een school tenslotte van christelijke liefde, waardoor ieder zich steeds meer door de banden van broederlijke gemeenschap met de overige leden van de Kerk verenigd voelt.

Document

Naam: TOT HET "CONSILIUM" (RAAD VOOR DE UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE VAN DE H. LITURGIE)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 oktober 1964
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. p. 63-66
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam