• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige Broeders, iedereen ziet wel, dat dergelijke beweringen geheel en al afwijken van de uitspraken, die Onze voorgangers, toen zij de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus goedkeurden, vanaf deze stoel der waarheid in het openbaar hebben gedaan.

Wie durft te zeggen, dat een godsvrucht zonder nut is en minder geschikt voor onze tijd, waarvan Onze voorganger Leo de XIIIe onsterfelijker gedachtenis, verzekert: "dat zij een allervoortreffelijkste vorm van Godsverering is" ? En Hij was er van overtuigd, dat zij een krachtig middel bood om die kwalen, die ook thans en nog wel in ruimer en heviger mate, de afzonderlijke mens en de hele maatschappij kwellen en verontrusten, te genezen. "Deze godsvrucht, zeide Hij, die wij allen aanraden, zal allen ten goede komen". En daarbij voegde Hij de volgende vermaningen en aansporingen, die ook op de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus betrekking hebben: "Vandaar die vloed van rampen waaronder wij reeds zolang gebukt gaan en die dringend eisen, dat "hulp gaan zoeken bij de Enige, wiens kracht ze kan verdrijven. Wie is dat tenzij Jezus Christus, de Eengeboren Zoon van God. "Want er is geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden" (Hand. 4, 12). Tot Hem dan moeten wij onze toevlucht nemen, die de weg, de waarheid en het leven is" . Paus Leo XIII, Encycliek, Over de toewijding van het Mensdom aan Allerheiligst Hart van Jezus -
Tevens afkondiging Heilig Jaar 1900, Annum Sacrum (25 mei 1899). Acta Leonis, vol. XIX, 1900, pp. 71, 77-78

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam