• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om echter te zorgen, dat uit de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus voor heel de christelijke wereld, ja zelfs voor heel het menselijk geslacht overvloediger vrucht voortkomt, moeten de gelovigen deze verering verbinden met die voor het onbevlekt Hart van Maria, de Moeder Gods. Immers de heilige Maagd Maria is naar Gods wil onverbrekelijk verbonden met Christus bij het volbrengen van het werk der verlossing en wel zo innig, dat ons heil geworden is uit de liefde van Jezus Christus en Zijn leden, waarmee de liefde van Zijn Moeder en haar smarten nauw verbonden waren. Daarom is het passend, dat de Christenen, die van Christus het goddelijk leven ontvingen vóór Maria, na aan het Allerheiligst Hart van Jezus de verschuldigde eer te hebben gebracht, ook aan het beminnelijk Hart van deze hemelse Moeder hun gevoelens van kinderlijke aanhankelijkheid, liefde, dankbaarheid en eerherstel tonen. Geheel in overeenstemming met dit wijze en milde plan der goddelijke voorzienigheid is dan ook de akte van toewijding, waardoor Wijzelf de heilige Kerk en heel de wereld aan het onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria plechtig hebben toegewijd. Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Tot de gelovigen van Portugal bij gelegenheid van de plechtige feestelijkheden ter ere van de H. Maagd die in Fatima vereerd wordt, Mais de uma vez (31 okt 1942)

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam