• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ten slotte, omdat Wij paal en perk willen stellen aan de goddeloze ondernemingen der vijanden van God en de Kerk, en de huisgezinnen en de burgerlijk samenleving willen terugbrengen tot liefde voor God en de naasten, durven Wij verzekeren, dat er geen krachtdadiger scholing is in de goddelijke liefde dan de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus. Op de goddelijke liefde immers moet het rijk Gods in de harten der afzonderlijke personen, in de huisgezinnen en in de staten worden gegrondvest naar het wijze woord van Onze Voorganger z.g. Leo de XIIIe: "Het rijk van Jezus Christus ontleent zijn schoonheid en kracht aan de goddelijke liefde, een heilige en geordende liefde is zijn grondslag en kern. En daaruit vloeit noodzakelijk voort: trouwe plichtsvervulling, eerbiediging van ieders rechten, menselijke goederen stellen beneden de hemelse en de liefde Gods boven alles." Paus Leo XIII, Encycliek, Over Jezus Christus, de Verlosser, Tametsi Futura Prospicientibus (1 nov 1900). Acta Leonis vol. XX, 1900, p. 303

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam