• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is Onze vurigste wens, dat allen, die de erenaam van Christen dragen en metterdaad strijden om het rijk van Christus op deze wereld te vestigen, de liefdevolle verering van het Allerheiligst Hart van Jezus beschouwen als een veldteken der eenheid en een bron van heil en vrede. Nu moet niemand menen, dat door deze verering enige afbreuk wordt gedaan aan de andere vormen van verering, die de Christenen op het voorbeeld der Kerk aan de goddelijke Verlosser bewijzen. Integendeel een vurige godsvrucht tot het Hart van Jezus, zal zonder twijfel de verering van het Heilig Kruis en de liefde tot het Allerheiligst Sacrament des Altaars aanwakkeren.

Want Wij kunnen met recht verzekeren, dat niemand - wat Jezus Christus aan St.-Gertrudis en de Heilige Margarita Maria openbaarde, belicht dit uitstekend - ooit voldoende begrijpen zal, wat de gekruisigde Jezus Christus voor ons deed, behalve hij voor wie de geheime binnenkamer van dit Hart is opengegaan. Noch zal iemand gemakkelijk begrijpen door welke liefdeskracht Christus gedreven werd, om Zichzelf aan ons tot geestelijke spijze te geven, tenzij juist door de verering te bevorderen tot het Eucharistisch Hart van Jezus, die, zoals Onze Voorganger Leo de XIIIe zaliger gedachtenis zegt: "bedoelt de allerhoogste liefdedaad te herdenken, waardoor de Verlosser door het uitstorten van de schatkamers Zijner liefde het aanbiddelijk Sacrament der Eucharistie instelde, om bij ons te blijven tot aan het uiteinde der tijden" Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Quibus Archisodalitas a Corde Eucharistico Jesu ad S. Joachim de Urbe erigitur (17 feb 1903). Acta Leonis I vol. XXII, 1903, p. 307 Paus Leo XIII, Encycliek, Over de H. Eucharistie, Mirae caritatis (22 mei 1902) "Waarlijk, de H. Eucharistie is niet de kleinste gave van Zijn Hart, want Hij heeft haar met zo grote liefde gegeven". H. Albertus Magnus, De Eucharistia dist.. VI, tr. 1, c. 1: Opera Omnia ed Borgnet, vol XXXVIII, Parisiis, 1890, p. 358

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam