• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu deze gewichtige waarheid vaststaat, begrijpen wij, dat het Hart van Jezus het hart is van een goddelijke Persoon nl. van het mensgeworden Woord, en dat het daarom heel de liefde, waarmee Hij ons heeft omgeven en nog omgeeft, voorstelt en als het ware tastbaar maakt. Daarom moeten wij de verering van het Allerheiligst Hart zo hoogschatten, dat wij haar, als waarlijk beleefd en beoefend wordt, zien als de meest volledige belijdenis van het christelijk geloof. De godsdienst, die Jezus ons gepredikt heeft, berust geheel op Zijn Middelaar zijn tussen God en de mensen, zodat wij niet kunnen naderen tot Gods Hart dan door het Hart van Christus, zoals Hijzelf zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij" (Joh. 14, 6). Wij kunnen dus gemakkelijk inzien, dat de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus uiteraard de verering is van de liefde, waarmee God ons door Jezus heeft liefgehad en tevens van onze kant het in praktijk brengen van onze liefde voor God en de mensen. Met andere woorden deze verering richt zich op de liefde Gods voor ons, op de liefde, die wij moeten aanbidden, danken en navolgen en heeft tot uiteindelijk doel, dat wij de liefde, waardoor wij met God en de mensen verbonden zijn tot een volstrekte volmaaktheid opvoeren, dagelijks met opgewektheid het "nieuwe" gebod volbrengend, dat de goddelijke Meester als een heilig erfdeel aan Zijn Apostelen naliet, toen Hij zeide: "Ik geef u een nieuw gebod, dat gij elkander lief zult hebben, zoals Ik u heb bemind ...... Dit is Mijn gebod, dat gij elkander lief zult hebben, zoals Ik u heb liefgehad" (Joh. 13, 34)(Joh. 15, 12). Dit gebod is inderdaad "nieuw" en Christus "eigen", zoals de Aquinaat zegt:

"Dit is inderdaad in het kort het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Want Jeremias zegt Ik zal een nieuw Verbond sluiten met het huis van Israël" (Jer. 31, 31). Dat dit gebod onder het Oude Verbond reeds voortkwam uit ! vreze en heilige liefde, wees naar het Nieuwe; vandaar dat dit gebod n iet in de oude wet gevonden werd als iets eigens, maar als een voorbereiding op de nieuwe wet". H. Thomas van Aquino, Expositio in evangelium Joannis. c. XIII, lect. VII, 3; ed. Parmae, 1860, tom. X. p. 541

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam