• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige Broeders, Wij hebben voor u en het christenvolk in hoofdlijnen de diepere kern van de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus willen uiteenzetten en gewezen op de blijvende rijkdom, die uit deze verering voortvloeit, zoals die blijken uit de door God geopenbaarde waarheid als voornaamste bron. Wij menen nu, dat Onze uiteenzettingen, die Wij met licht uit het Evangelie hebben verduidelijkt, het evident hebben gemaakt, dat deze verering, wat haar kern aangaat, niets anders is dan de verering van de goddelijke en menselijke liefde van het mensgeworden Woord en verering ook van de liefde, waarmede de hemelse Vader en de H. Geest de zondige mensen beminnen. De engelachtige Leraar leert immers dat "de liefde der verheven Drieëenheid het beginsel is van de verlossing der mensen, voorzover zij rijkelijk uitstromend over de menselijke wil van Jezus Christus en Zijn aanbiddelijk Hart Hem aanspoort, om door deze liefde bewogen, Zijn bloed te vergieten, om ons vrij te kopen uit de slavernij der zonde". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 48, a. 5: ed. Leon. tom. XI, 1903, p. 467 "Met een doopsel moet Ik gedoopt worden, en hoe smacht Ik er naar, dat dit geschieden gaat" (Lc. 12, 50).

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam