• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een klein officie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 98 wordt slechts beschouwd als opgebouwd volgens het goddelijk officie, wanneer het bestaat uit psalmen, lezingen, hymnen en gebeden, en enigszins rekening houdt met de uren van de dag en de tijden van het kerkelijk jaar.
Om het openbare gebed van de Kerk te bidden kunnen voorlopig de kleine officies gebruikt worden, die tot nu toe wettig zijn .goedgekeurd. Voorwaarde is echter dat zij volgens de hierboven genoemde eisen zijn samengesteld.

Nieuwe kleine officies behoeven evenwel de goedkeuring van de Apostolische Stoel om voor het openbare gebed van de Kerk gebruikt te kunnen worden.

De vertaling van een klein officie in de volkstaal ten dienste van het openbare gebed van de Kerk moet door het bevoegde territoriaal kerkelijk gezag worden goedgekeurd. De notulen behoeven de goedkeuring of bekrachtiging van de Apostolische Stoel.
Het bevoegde gezag dat aan degene die volgens hun constituties tot het bidden van het kleine officie gehouden zijn, het gebruik van de volkstaal toestaat, ontheffing verleent van de verplichting tot bidden of de verplichting vervangt, is voor iedere onderhorige zijn ordinarius of hogere overste.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam