• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Totdat de vernieuwing van het goddelijk officie voltooid is Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 95, moeten:

 1. de communiteiten van kanunniken, monniken, slotzusters en andere regulieren en religieuzen, waarin volgens het recht of krachtens de constituties de verplichting tot koorgebed bestaat, behalve de conventsmis dagelijks in koor het gehele officie verrichten.
  De afzonderlijke leden van deze communiteiten die de hogere wijdingen ontvangen hebben of hun plechtige geloften hebben afgelegd, behalve de lekebroeders, moeten, ook al zijn zij rechtsgeldig van het koorgebed ontheven, dagelijks voor zichzelf de canonieke uren bidden, die zij niet in koor verrichten.
 2. Kathedrale en collegiale kapittels moeten behalve de conventsmis in koor die gedeelten van het officie verrichten, die hun door het algemeen of bijzonder recht worden opgelegd.
  De afzonderlijke leden van deze kapittels moeten behalve de canonieke uren waartoe alle geestelijken verplicht zijn die de hogere wijdingen ontvangen hebben Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 96.89, voor zichzelf die uren bidden, die door hun kapittel verricht worden.
 3. Met behoud van de regels die in het recht zijn vastgelegd voor het koor van religieuzen en van kapittels, kunnen de leden daarvan in de missiegebieden, wanneer zij door hun pastorale taak wettig verhinderd zijn aan het koor deel te nemen, met toestemming van de plaatselijke ordinarius, maar niet van een vicaris-generaal of delegaat, gebruik maken van het verlof in het Motu Prop rio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
  Sacram Liturgiam
  Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
  (25 januari 1964)
  .

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam