• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot de eerste vruchten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie rekent men terecht de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, want zij regelt het meest verheven onderdeel van de activiteit van de Kerk. Deze 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
zal rijkere vruchten dragen, naarmate zielzorgers en gelovigen een beter inzicht hebben in de ware bedoeling van dit document en het met meer bereidwilligheid in praktijk brengen.
Het is van het grootste belang dat deze documenten reeds vanaf het begin overal zorgvuldig worden uitgevoerd en dat eventuele twijfels over de uitleg ervan worden weggenomen. Daarom heeft de 'Raad' in opdracht van de Paus deze Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Inter Oecumenici
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
(26 september 1964)
samengesteld. Zij bevat een nauwkeurige omschrijving van de taak van de bisschoppenconferenties op liturgisch gebied, geeft een nadere verklaring van enkele beginselen, die in genoemde documenten meer in het algemeen zijn aangeduid, en er worden enkele wijzigingen toegestaan of voorgeschreven, die reeds nu, vóór de vernieuwing van de liturgische boeken, in praktijk kunnen worden gebracht.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam