• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is hoogst passend dat de geestelijken, ook al zijn zij nog niet tot het goddelijk officie verplicht, iedere dag gezamenlijk 's morgens als morgengebed de lauden reciteren of zingen en 's avonds als avondgebed de vespers of aan het einde van de dag de completen. Ook de oversten moeten zo veel mogelijk aan deze gezamenlijke oefeningen deelnemen. Bovendien moet aan de geestelijken die de hogere wijdingen ontvangen hebben, in de dagorde voldoende tijd gelaten worden om het goddelijk officie te bidden. Het verdient aanbeveling dat de seminaristen althans op hoge feestdagen zo mogelijk in de kathedraal de vespers zingen.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam