• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De geestelijken moeten tot een volledige deelneming aan de viering van de liturgie worden opgeleid; zij moeten er hun geestelijk leven mee verrijken en het daarna aan anderen meedelen. Hiervoor is nodig dat de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
in de seminaries en in de studiehuizen van de religieuzen door de eensgezinde samenwerking van alle oversten en docenten overeenkomstig de bepalingen van de Apostolische Stoel volledig worden uitgevoerd. De geestelijken moeten een geschikte inleiding in de liturgie ontvangen. Dit moet gebeuren met behulp van boeken die vooral het theologisch en geestelijk aspect van de liturgie behandelen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 17 en in de bibliotheek in voldoende aantal ter beschikking staan, door meditaties en preken die vooral putten uit de bron van de Heilige Schrift en de liturgie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 35. 2, en door zich gezamenlijk te oefenen in alles wat overeenkomstig de verschillende tijden van het kerkelijk jaar met de christelijke gewoonten en praktijken verband houdt.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam