• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij geloven in Jezus Christus, de Enige Ware Hoop voor de mensheid en voor de geschiedenis
We verkondigen deze hoop vanuit Rome, waar wij door de Paus in synode bijeen geroepen zijn dicht bij de graftombes van de apostelen. Dit is de tweede synode die aan Europa is gewijd, en waarin wij ons hebben bezig gehouden met gebed, overdenking en de bespreking van het thema "Jezus Christus die leeft in zijn Kerk, bron van hoop voor Europa". In de gemeenschap van onszelf als bisschoppen, de Heilige Vader en allen die aan deze synodale bijeenkomst hebben deelgenomen hadden wij een diepe beleving van geloof en liefde, hebben we de aanwezigheid gevoeld van Jezus Christus en ervaren dat Hij onder ons verbleef en werkzaam was, als het ware een herhaling van de geestelijke ervaring van de leerlingen op weg naar Emmaüs. Vgl. Lc. 24, 13-35

Aan de vooravond van het grote Jubileum van het nieuwe millennium zijn de ogen van ons hart gevestigd op Jezus in aanschouwing van zijn gelaat en worden we ertoe gebracht om samen met Petrus weer ons geloof te belijden met hernieuwd enthousiasme: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God" (Mt. 16, 16). U bent het eeuwige woord van de Vader, die in de volheid van de tijd werd als wij en voor ons Vgl. Joh. 1, 14 , geboren uit de heilige maagd Maria. Vgl. Gal. 4, 4 U bent de Bruidegom die liefheeft en zichzelf geeft aan zijn kerk. Vgl. Ef. 5, 25 U onthult het gezicht van de Vader voor ons. Vgl. Joh. 1, 18 U bent de Verlosser van de mensheid, de enige Redder van de wereld.

Vanuit deze geloofsbelijdenis, als onderdeel en uitbreiding van het ongebroken geloof van de kerk van alle volkeren en alle tijden, wordt ook in ons allen een vreugdevolle belijdenis van hoop geboren die zowel onweerstaanbaar als geruststellend is. Verrezen en levende Heer, U bent de altijd nieuwe hoop van de kerk en van de mensheid. U bent de enige en ware hoop voor de mensenfamilie en voor de geschiedenis. Reeds in dit leven en in het leven dat komt bent u "de hoop op de heerlijkheid" onder ons (Kol. 1, 27). In U en met U vinden we de waarheid: ons leven heeft zin, gemeenschap is mogelijk, diversiteit kan tot verrijking worden en de macht van het koninkrijk is werkzaam in de geschiedenis en helpt de stad der mensheid te bouwen. De liefde geeft een eeuwige waarde aan menselijke inspanningen. Het lijden wordt redding gevend, het leven zal de dood overwinnen, de schepping zal delen in de heerlijkheid van de kinderen van God.

Dit alles belijden wij in gemeenschap met u, broeders en zusters, die met ons één geloof deelt in Jezus de Heer.

Met u en tot het Europa waarin we met liefde leven en dat we zo zien hunkeren naar hoop - vaak bedreigd of gefrustreerd - zeggen wij weer de woorden die paus Johannes Paulus II sprak aan het begin van ons synodale werk: "Met het gezag dat komt van haar Heer herhaalt de kerk voor de mensheid vandaag: Europa van het derde millennium 'laat uw handen niet verslappen' (Sef. 3, 16); geef niet toe aan ontmoediging, aan denk- en levenswijzen die geen toekomst hebben, want wij stellen onze vaste hoop op het woord van God!"

Document

Naam: EVANGELIE VAN DE HOOP
Boodschap van de Tweede Bijzondere Bisschoppensynode voor Europa
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 21 oktober 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Vertaling: H. Lohman
Bewerkt: 15 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam