• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waar ik mij geestelijk in de Bovenzaal van het Laatste Avondmaal liet terugkeren, ondertekende ik vorig jaar op de Donderdag in de Goede Week de H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
, waaruit ik hier enkele delen wil citeren, die ons, lieve broeders en zusters, kunnen helpen om de Zondag van de Wereldmissie van dit jaar in de geest van de Eucharistie te beleven:

"De Eucharistie bouwt de Kerk op en de Kerk de Eucharistie maakt" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 26 : schreef ik en merkte daarbij op dat de zending van de Kerk in een continuiteit staat met de zending van de Christus Vgl. Joh. 20, 21 en haar geestelijke kracht uit de gemeenschap met Zijn Lichaam en met Zijn Bloed verkrijgt. Doel van de Eucharistie is juist die "communio van de mensen en in Hem met de Vader en met de heilige Geest is." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 22 Door de deelname aan het Offer van de Eucharistie ervaart men op een zeer diepgaande manier de heilseenheid en daarmee de noodzaak van de zending van de Kerk, " in Christus zelf gelegen, die gekend, bemind en nagevolgd moet worden zodat wij in Hem het leven van de Drie-ene God mogen leven, en met Hem de geschiedenis omvormen tot haar voltooiing in het hemelse Jeruzalem." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 60

Om de Eucharistische Christus verzameld groeit de Kerk als volk, tempel en familie van God: de ene, heilige, Katholieke en Apostolische. Tegelijk verstaat ze haar eigenschap als universeel heilssacrament en als zichtbaar en hierarchisch gestructureerde realiteit beter. Zeker, "geen enkele christelijke gemeenschap wordt opgebouwd, als zij niet haar oorsprong en middelpunt heeft in de viering van de heilige Eucharistie". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 33 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6 Aan het einde van de Heilige Mis, wanneer de celebrant de gelovigen heenzendt met de woorden "Ite, Missa est", moeten zich allen voelen als dat ze gezonden zijn om "Missionarissen van de Eucharistie" te zijn, om de gaven, die ze ontvangen hebben, overal te verkondigen. Want wie Christus in de Eucharistie ontnoet, die kan er niet omheen, door zijn leven de barmhartige liefde van de Verlossser te verkondigen.

Document

Naam: EUCHARISTIE EN MISSIE
Wereld Missiezondag 2004
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 april 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va (Duits-talige versie)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam