• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In zijn H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven
Brief aan de kunstenaars
(4 april 1999)
(1999) schreef Johannes Paulus II dat “de Heilige Schrift is geworden tot een soort ‘immens vocabulaire’ (Paul Claudel) en een ‘iconografische atlas’ (Marc Chagall), waaruit zowel de christelijke cultuur als de kunsten geput hebben” H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de kunstenaars, Hoevelen zoeken met hartstochtelijke toewijding naar nieuwe ‘Epifaniën / verschijningen’ van schoonheid om ze met hun artistieke schepping aan de wereld als geschenk te geven (4 apr 1999), 5. Goethe beschouwde het Evangelie als de “moedertaal van Europa”. De Bijbel wordt vaak aangeduid als ‘de grote code’ van een universele cultuur: kunstenaars hebben hun penseel gedoopt in het alfabet dat is gekleurd door de verhalen, symbolen en figuren die we kennen uit de Bijbel. Componisten hebben muziek geschreven rond de heilige teksten, met name de Psalmen. Eeuwenlang zijn schrijvers teruggekeerd naar die oude verhalen, die existentiële gelijkenissen zijn geworden; dichters hebben zich vragen gesteld over het mysterie van de geest, het oneindige, het kwaad, de liefde, dood en leven, waarbij zij vaak putten uit de poëtische zielenroerselen die de bladzijden van de Bijbel verlevendigden. Denkers, geleerden en ook de maatschappij zelf hebben veelvuldig de spirituele en ethische concepten (bijvoorbeeld de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
) uit Gods woord als referentie gebruikt, al was het maar om zich ertegen af te zetten. Zelfs als een figuur of idee uit de Schrift werd verdraaid, dan was het toch herkenbaar als een essentieel en constitutief element van onze beschaving.

Daarom is de Bijbel – die ons ook de via pulchritudinis leert, de weg van de schoonheid om tot God te komen en God te begrijpen (zoals Ps 47,7 ons uitnodigt: “Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied!”) – niet alleen voor gelovigen, maar voor iedereen nodig om de oorspronkelijke betekenis van verschillende culturele uitdrukkingen te leren en vooral om onze historische, burgerlijke, menselijke en spirituele identiteit terug te vinden. Hier ligt de oorsprong van onze grootheid en hierdoor kunnen wij ons nobele erfgoed aan andere beschavingen en culturen presenteren zonder gevoelens van minderwaardigheid. De Bijbel zou daarom voor iedereen verplichte literatuur moeten zijn, in het licht van dit buitengewone aspect van schoonheid en menselijke en culturele rijkdom.
Toch laat het Woord van God – om een sterk Paulinisch beeld te gebruiken – “zich niet in de boeien slaan” (2 Tim. 2, 9) door een cultuur; integendeel, het wil over grenzen gaan. De apostel was zelf buitengewoon bedreven in de inculturatie van de Bijbelse boodschap in een nieuw cultureel referentiekader. Tot deze taak wordt de Kerk ook in deze tijd nog geroepen, een gevoelig maar noodzakelijk proces, dat een krachtige impuls heeft gekregen van het Magisterium van Paus Benedictus XVI. De Kerk moet alle culturen vertrouwd maken met het woord van God en het vertalen in de eigen taal, aansluitend bij de eigen concepten, symbolen en religieuze tradities van het betreffende volk. Ze moet daarbij echter altijd de werkelijke inhoud overeind houden en waken voor de risico’s van degeneratie.

De Kerk moet er daarom voor zorgen dat de waarden die Gods woord alle culturen biedt, overal hun licht laten schijnen, zodat zij zuiver en vruchtbaar kunnen zijn. Zoals Johannes Paulus II in 1980 tijdens zijn reis naar Afrika tot de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de Bisschoppen uit Afrika aanwezig in Nairobi, Kenia (7 mei 1980)
zei: “Inculturatie vormt werkelijk een weerspiegeling van de Incarnatie van het Woord, wanneer een cultuur, getransformeerd en hervormd door het Evangelie, uit de eigen levende traditie oorspronkelijke uitingen van christelijke levenswijze, viering en denken voortbrengt”.

Document

Naam: BOODSCHAP VAN DE SYNODEVADERS AAN HET VOLK VAN GOD N.A.V. DE SYNODE OVER HET WOORD VAN GOD
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 24 oktober 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
RKKerk.nl, Vertaling: drs. P.C. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam