• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BOODSCHAP VAN DE SYNODEVADERS AAN HET VOLK VAN GOD N.A.V. DE SYNODE OVER HET WOORD VAN GOD

Broeders en zusters,

“God de Vader en de Heer Jezus Christus mogen de broeders vrede geven en liefde met geloof. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben, in onvergankelijkheid!” Met deze intense, hartstochtelijke afscheidswoorden besluit de apostel Paulus zijn Brief aan de Christenen van Efeze (Ef. 6, 23-24). En met diezelfde woorden openen wij, de bisschoppen die in Rome bijeen zijn voor de XIIde Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode onder leiding van de Heilige Vader, Benedictus XVI, onze boodschap aan de uitgestrekte horizon van alle mensen die in verschillende delen van de wereld Christus volgen als zijn discipelen en Hem liefhebben met een onvergankelijke liefde.

Wij wijzen hen opnieuw op de stem en het licht van Gods woord en herhalen de eeuwenoude oproep: “Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen” (Dt. 30, 14). En God zegt tot een ieder: “Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u zal spreken in uw hart op en luister er goed naar” (Ez. 3, 10). Wij zullen hier een spirituele weg schetsen die bestaat uit vier fasen en ons zal leiden van de eeuwigheid en oneindige natuur van God naar ons eigen huis en de straten van onze eigen stad.

Document

Naam: BOODSCHAP VAN DE SYNODEVADERS AAN HET VOLK VAN GOD N.A.V. DE SYNODE OVER HET WOORD VAN GOD
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 24 oktober 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
RKKerk.nl, Vertaling: drs. P.C. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam