• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan de christenen en allen die in God geloven
Wij zijn er zeker van, dat alle christenen, onze broeders, hun gemeenschappelijke en gecoördineerde inspanning willen versterken teneinde de mensheid te helpen om het egoïsme en de trots te overwinnen, conflicten en rivaliteiten te boven te komen, eerzucht en onrechtvaardigheid tegen te gaan, en zo voor allen de weg te banen naar een meer menselijk leven, waarin iedereen als een broeder door zijn broeders wordt bemind en geholpen. Nog ontroerd door de herinnering aan de ontmoeting, die wij te Bombay mochten hebben met de vertegenwoordigers van de niet-christelijke godsdiensten, sporen wij ook deze broeders opnieuw aan om met alle krachten van hun geest en met heel hun hart voor alle mensen levensomstandigheden te helpen scheppen, die Gods kinderen waardig zijn.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 3 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam