• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De groeiende economische tegenstelling tussen de volken
Dit alles toegegeven, blijft het maar al te duidelijk, dat dergelijke structuren volkomen ontoereikend zijn om de harde realiteit van de moderne economie het hoofd te bieden. Want laat men het mechanisme van de menselijke betrekkingen, zoals dat in onze tijd heerst, aan zichzelf over, dan voert dit onvermijdelijk tot verscherping van de economische tegenstellingen tussen de volken in plaats van tot een verzachting daarvan, met het gevolg, dat de rijke volken een snelle vooruitgang kennen, terwijl de arme volken slechts langzaam vorderingen maken. Deze tegenstellingen worden met de dag groter, omdat sommige volken meer levensmiddelen produceren dan voor hun behoeften nodig is, terwijl andere hieraan een schrijnend gebrek hebben ofwel de zekerheid missen, dat zij de weinige goederen, die zij produceren, kunnen uitvoeren.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 3 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam