• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het nationalisme
Er zijn nog andere beletselen voor de opbouw van een meer rechtvaardige wereld, die vollediger steunt op een universele solidariteit: wij bedoelen het overdreven nationalisme en het racisme. Het ligt voor de hand, dat volken, die pas kort hun politieke onafhankelijkheid hebben verkregen, angstvallig waken over hun nog kwetsbare nationale eenheid en deze met alle kracht verdedigen. Het is eveneens te begrijpen, dat volken met een oude cultuur trots zijn op het erfgoed, dat zij van hun voorvaderen hebben ontvangen. Maar deze gevoelens, hoe rechtmatig ook, moeten veredeld worden door de liefde, die heel de mensheid omvat. Het nationalisme daarentegen scheidt de volken van elkaar en staat hun waarachtig welzijn in de weg. Het wordt dan vooral noodlottig, wanneer een zwakke economie juist een bundeling vereist van krachten, kennis en financiële middelen met het oog op de uitvoering van de economische ontwikkelingsplannen en op de intensivering van de handelsrelaties en de culturele betrekkingen.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam