• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De volledige ontwikkeling van de menselijke persoon kan niet tot stand komen zonder de solidaire ontwikkeling van de mensheid. Te Bombay zeiden wij: "De ene mens moet de andere ontmoeten, het ene volk het andere volk, als broeders en zusters, als kinderen van God. In dit wederzijds begrip, in deze vriendschap, in deze heilige gemeenschapsband moeten wij ook gaan samenwerken om te bouwen aan de gemeenschappelijke toekomst van het mensdom." Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de Vertegenwoordigers van de niet-christelijke godsdiensten in Bombay, This visit (3 dec 1964), 3. Wij hebben ook gesuggereerd, een onderzoek te doen instellen naar concrete en doeltreffende middelen van organisatie en samenwerking, om van de beschikbare hulpbronnen aan anderen mee te delen en aldus een echte verbondenheid tussen de volken tot stand te brengen.
Broederschap van de volken

Het gaat hier allereerst over een plicht van de meer welgestelden. Hun verplichtingen vloeien voort uit een menselijke en bovennatuurlijke broederschap en vertonen een drievoudig aspect. Vooreerst de plicht van solidariteit, nl. de hulp, die de rijkere volken moeten geven aan de ontwikkelingslanden.

  • Vervolgens de plicht van sociale rechtvaardigheid: de handelsrelaties tussen de welvarende volken en de zwakkere volken moeten op een juistere basis worden geregeld.
  • Tenslotte de plicht van universele liefde, waardoor een meer menselijke wereld geschapen wordt voor allen, een wereld, waarin allen zullen moeten geven en ontvangen, zonder dat de vooruitgang van de enen een beletsel vormt voor die van de anderen. Dit is een ernstig probleem, omdat van zijn oplossing de toekomst van de wereldbeschaving afhangt.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam