• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De arbeid
Zo doet ook een overdreven arbeidsmystiek, die men soms ontmoet, niets af aan het feit, dat de arbeid door God is gewild en gezegend. De mens, naar Gods beeld geschapen, "moet met zijn Schepper meewerken aan de voltooiing van het scheppingswerk en hij moet op zijn beurt de aarde tekenen met het geestelijk stempel, dat hij zelf heeft ontvangen". Zie Brief van de kardinaal-staatssecretaris tot de deelnemers aan de Sociale Week te Lyon, gepubliceerd in het werk Le travail et les travailleurs dans la societe contemporaine, Lyon, Chronique Sociale 1965, p. 6. God, die de mens heeft begiftigd met verstand, verbeeldingskracht en gevoel, heeft hem hiermee de middelen gegeven om het door Hem begonnen werk als het ware tot voltooiing te brengen; want iedereen die arbeidt, hetzij artiest, handwerker, ondernemer, arbeider of landbouwer, is scheppend werkzaam. Neergebogen over de stof, die weerstand biedt aan de mens, drukt deze daarop zijn stempel en ontwikkelt tegelijkertijd zijn uithoudingsvermogen, zijn vernuft en zijn denkkracht. Meer nog: de arbeid, die men gezamenlijk verricht en waarbij men samen de verwachtingen, teleurstellingen, verlangens en vreugden deelt, maakt de wil van de mensen één, brengt de geesten tot elkaar en verbindt de harten. Bij het samen verrichten van het werk leren de mensen elkaar zien als broeders.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam