• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het werk van de missionarissen
Getrouw aan de leer en het voorbeeld van haar Stichter Christus, die de verkondiging van de blijde boodschap aan de armen wilde beschouwd zien als een bewijs van zijn goddelijke zending, Vgl. Lc. 7, 22 heeft de Katholieke Kerk er altijd naar gestreefd om de volken, aan wie zij het Christelijk geloof bracht, ook een menselijke veredeling te brengen. Want de Katholieke missionarissen hebben daar naast kerken ook ziekenhuizen, gestichten, scholen en universiteiten opgericht. En door aan de inheemse bevolking te leren hoe zij het grootste voordeel kon trekken uit de natuurlijke hulpbronnen van haar land, hebben zij haar dikwijls beschermd tegen de hebzucht van vreemdelingen. Wij willen niet ontkennen, dat hun arbeid, als mensenwerk, hier en daar gebreken vertoonde en dat sommigen van hen de boodschap van Christus nogal eens vermengden met de wijze van denken en leven van hun vaderland. Maar toch hebben zij ook de instellingen van die volken gecultiveerd en tot grotere bloei gebracht, zodat velen van hen als pioniers kunnen gelden op het gebied van de materiële en culturele vooruitgang. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Pater Charles de Foucauld, die vanwege zijn naastenliefde de eretitel kreeg van "universele broeder" en een waardevol woordenboek schreef van de taal der Toearegs. Wij achten het daarom onze plicht, hulde te brengen aan deze te vaak miskende mannen, die in hun liefde voor de goddelijke Verlosser zijn voorlopers zijn geworden, en aan hen, die, door hun voorbeeld geïnspireerd, hun werk voortzetten en zich ook in onze tijd grootmoedig en belangeloos in dienst stellen van degenen, aan wie zij het Evangelie van Christus verkondigen.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam