• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze geschiedenis heeft echter ook een andere dimensie, namelijk het werken van God. Daarom is in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
sprake van een noodzakelijk tweede methodologisch niveau, dat voor een juiste uitleg van tegelijk het menselijke en het goddelijke woord noodzakelijk is. Het Concilie volgt een basisregel voor de uitleg van een literaire tekst en zegt dat de Heilige Schrift op dezelfde wijze uitgelegd moet worden, waarin ze geschreven is en verwijst daarom op drie principiële methodologische elementen, om daarmee rekening te houden met de goddelijke pneumatische dimensie van de Bijbel:

    1. uitleg van de tekst, waarbij rekening wordt gehouden met de eenheid van de gehele Bijbel. Tegenwoordig spreekt men de canonieke exegese. Ten tijde van het Concilie bestond deze uitdrukking nog niet, maar het Concilie zegt hetzelfde, namelijk dat men rekening moet houden met de eenheid van de gehele Schrift;
    2. rekening houden met de levende traditie van de gehele Kerk, en tenslotte
    3. rekening houden met de 'analogia fidei', analogie van het geloof.

Alleen wanneer beide niveaus in acht worden genomen, kan men van een theologische exegese spreken, die overeenstemt met de Heilige Schrift. Terwijl men met betrekking tot het eerste niveau kan zeggen dat de academische catechese op een zeer hoog niveau werkt en ons werkelijk behulpzaam is, kan hetzelfde van het andere niveau helaas niet gezegd worden. Vaak lijkt het alsof dit tweede niveau, dat uit de drie door 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
genoemde theologische elementen bestaat, haast niet bestaat. Dat heeft ernstige gevolgen.

Document

Naam: REFLEXIE OVER HET THEMA VAN DE 12E BISSCHOPPENSYNODE
Bij het begin van de 14e algemene bijeenkomst bij het begin van de beraadslagingen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 oktober 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam