• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

En daarom gaat vanaf de tijd der apostelen de zending van de kerk ononderbroken door binnen de gehele mensenfamilie. De eerste evangelieverkondiging was vooral gericht op het gebied rond de Middellandse Zee. Tijdens het eerste millennium gingen er vanuit Rome en Constantinopel missies uit die het christendom over heel het Europese continent hebben uitgedragen. Tegelijk richtten zij zich op het hart van Azië tot India en China toe. Met de ontdekking van Amerika aan het einde van de vijftiende eeuw begon de evangelieverkondiging in het Noorden en Zuiden van dat grote werelddeel. Terwijl in die zelfde tijd de kusten van Afrika ten zuiden van de Sahara het licht van Christus ontvingen, drong Franciscus Xaverius, de patroon van de missies, door tot in Japan. Op het einde van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw bracht een leek, André Kim, het christendom naar Korea; in die tijd bereikte de verkondiging van het evangelie Indo-China en ook Australië en de eilanden van de Stille Zuidzee.

In de negentiende eeuw is er veel missiearbeid verricht onder de volkeren van Afrika. Al dat werk heeft vruchten gedragen die tot op de dag van vandaag voortduren. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt in het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
over de missionaire arbeid. Na het Concilie is het vraagstuk van de missiearbeid behandeld in de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Missio
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
(7 december 1990)
, in het licht van de problemen van de missies in de slotjaren van deze eeuw. Ook in de toekomst zal de Kerk een missionair karakter hebben: dat behoort immers tot haar wezen. Na de val van de grote anti-christelijke systemen in Europa, eerst van het nazisme en vervolgens van het communisme, is het dringend noodzakelijk, aan de mannen en vrouwen in Europa de bevrijdende boodschap van het Evangelie te brengen. Vgl. Bisschoppensynodes, Slotverklaring 1e Bijzondere Bisschoppensynode voor Europa (14 dec 1991), 3 Bovendien ziet men thans in de wereld opnieuw, om met de woorden van de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Missio
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
(7 december 1990)
te spreken, de situatie van de Areopaag te Athene waarover Paulus sprak. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 37 Er zijn tegenwoordig talrijke en zeer verschillende 'areopagen': het zijn de grote sectoren van de moderne beschaving en cultuur, van de politiek en de economie. Hoe sterker het Westen zich losmaakt van zijn christelijke wortels, hoe meer het missiegebied aan het worden is in de gedaante van vele soorten van areopagen.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 24 oktober 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam