• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk bestaat reeds tweeduizend jaar. Zoals het mosterdzaadje uit het evangelie schiet zij op en wordt een grote boom die met haar lover de gehele mensheid bedekken kan. Vgl. Mt. 13, 31-32 Sprekend over het vraagstuk van het lidmaatschap van de Kerk en de gerichtheid van alle mensen op het volk God, zegt Vaticanum II in de Dogmatische Constitutie over de kerk het volgende: "Tot deze katholieke eenheid van het volk van God ... zijn dus alle mensen geroepen. Op verscheidene wijzen behoren daartoe of zijn daarop gericht zowel de gelovige katholieken als de anderen die in Christus geloven, en tenslotte zelfs alle mensen zonder uitzondering, door Gods genade tot het heil geroepen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13 Van zijn kant zet Paulus VI in de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Ecclesiam Suam
Over de Kerk
(6 augustus 1964)
uiteen dat heel de mensheid betrokken is bij het heilsplan van God, waarbij hij benadrukt dat er verschillende cirkels zijn in de heilsdialoog.. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de Kerk, Ecclesiam Suam (6 aug 1964), 96

In het licht van deze gedachte is de parabel van het gist in het deeg Vgl. Mt. 13, 33 nog beter te verstaan: Christus als goddelijk gist dringt steeds dieper door in de actualiteit van het leven der mensheid en verbreidt daarbij het heilswerk dat in het paasmysterie is voltrokken. Ook het hele verleden van het menselijk geslacht, te beginnen bij de eerste Adam, betrekt Hij in zijn heilbrengende macht. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 De toekomst hoort aan Hem toe: "Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid" (Heb. 13, 8). "De Kerk van haar kant heeft slechts één doel voor ogen: onder leiding van de Trooster, de Geest, het werk van Christus zelf voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 3

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 24 oktober 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam