• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als vervolg op het Mariajaar beleven we thans in hetzelfde perspectief het Jaar van het Gezin; inhoudelijk hangt het nauw samen met het geheim van de menswording en de eigen geschiedenis van de mensheid. Men mag dus de hoop koesteren dat het in Nazareth begonnen Jaar van het Gezin evenzeer als het Mariajaar een nieuwe en belangrijke tussenstap zal worden in de voorbereiding op het grote Jubileum.

Met deze bedoeling heb ik een H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
geschreven, waarin ik opnieuw de kernpunten uiteen heb willen zetten van wat de kerk leert over het gezin, en waarmee ik die leer als het ware heb willen binnenbrengen in ieder huisgezin. Op Vaticanum II heeft de kerk erkend dat een van haar opdrachten was, duidelijk de waardigheid van huwelijk en gezin naar voren te brengen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47-52 Het Jaar van het Gezin wil ertoe bijdragen, het Concilie op dit punt in de praktijk te brengen. Vandaar dat bij de voorbereiding op het grote Jubileum in zekere zin ieder gezin betrokken dient te worden. Heeft Gods Zoon niet juist door een gezin, het gezin van Nazareth, in de geschiedenis van de mensheid willen binnentreden?

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam