• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Reeds bij de publicatie van het allereerste document van mijn pontificaat heb ik expliciet over het grote Jubileumjaar gesproken, en gevraagd de daaraan voorafgaande tijd te beleven als een 'nieuwe advent'. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 1 Vervolgens is dit onderwerp heel vaak opnieuw aan de orde gesteld, en is er uitvoerig over gesproken in de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dominum et vivificantem
Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld
(18 mei 1986)
. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Heilige Geest in het leven van de Kerk en de wereld, Dominum et vivificantem (18 mei 1986), 49. vv In feite is de voorbereiding op het jaar 2000 als het ware een hermeneutische sleutel geworden voor mijn pontificaat. Natuurlijk is er geen sprake van dat we ons zouden lenen voor een nieuw millennarisme zoals dat op het einde van het eerste millennium hier en daar gebeurde. Integendeel: we willen tot een bijzondere gevoeligheid opwekken voor alles wat de Geest tot de kerken (Openb. 2, 7, vv.), evenzeer als tot de mensen afzonderlijk zegt door de charisma's die ten dienste staan van de gehele gemeenschap. Bedoeld wordt te benadrukken wat de Geest aan de verschillende soorten van gemeenschap ingeeft, vanaf de kleinste gemeenschap, zoals het gezin, tot de grootste toe, zoals volkeren en internationale organisaties, met inbegrip ook van de verschillende soorten van cultuur, beschaving en gezonde tradities. Hoewel de schijn tegen is, blijft de mensheid uitzien naar de openbaring van de kinderen van God, en leeft zij uit die verwachting, zoals een moeder in barensweeën, om het zo sterke beeld te gebruiken van Paulus in zijn Romeinenbrief Vgl. Rom. 8, 19-22 .

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam