• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dierbare zonen en dochters, gij zijt er wel van overtuigd, dat gij in het beleven van de genaden van het sacrament van het huwelijk met 'onvermoeibare en edelmoedige genegenheid' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41 op weg zijt naar deze heiligheid waartoe wij allen door genade zijn geroepen Vgl. 1 Tess. 4, 3 Vgl. Ef. 1, 4 en geenszins door een willekeurige eis, maar door de liefde van een Vader die de volle ontplooiing en het volledig geluk van zijn kinderen wil. Overigens, om dat te bereiken, zijt gij niet overgeleverd aan uzelf, immers, Christus. en de Heilige Geest, 'deze twee handen van God', volgens de uitdrukking van de heilige Irenaeus, werken zonder ophouden voor u. Vgl. H. IreneĆ¼s van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. IV, 28, 4; P.G. 7, 1, 200 Laat u dan niet in verwarring brengen door de bekoringen, de moeilijkheden, de beproevingen die u op uw weg zult tegenkomen, maar ga onbevreesd verder, wanneer het moet, tegen wat men denkt en zegt in een wereld met haar verheidenste gedragingen. De heilige Paulus zegt het ons reeds: 'Stemt uw gedrag niet af op deze wereld; wordt andere mensen, geleid door een nieuw inzicht' (Rom. 12, 2). Laat u bij mislukkingen niet meer ontmoedigen: onze God is een God vol tederheid en goedheid, vervuld van zorg en overvloeiend van liefde voor zijn 'kinderen die op hun weg leed moeten verduren. En de kerk is een moeder, die het vestaat u ten volle dit ideaal van het huwelijk te helpen beleven, waarbij zij, met de schoonheid, u herinnert aan alle eisen.

Document

Naam: HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 mei 1970
Copyrights: © 1970, Archief van de Kerken 25e jrg nr 26 p. 591-599
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam