• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gave is in feite geen fusie. Elke persoonlijkheid blijft onderscheiden en, verre van op te gaan in de wederkerige overgave, bevestigt hij zich en zuivert hij zich, groeit tijdens de duur van het huwelijksleven, volgens deze grote wet van de liefde: zich aan elkaar geven om zich samen te geven. De liefde is tenslotte het cement dat zijn soliditeit geeft aan deze levensgemeenschap en het elan dat leidt naar een altijd meer volmaakte volheid. Ieder wezen participeert eraan, in de diepte van zijn persoonlijk mysterie en van zijn affectieve, zintuiglijke, vleselijke evenals zijn spirituele componenten om altijd beter dit beeld van God te vormen dat het paar moet vormen uit de draad der dagen, het wevend zowel van zijn vreugden als zijn beproevingen, in zover het waar is, dat de liefde meer is dan de liefde. Er is geen sprake van echtelijke liefde die in haar opgetogenheid niet elan is naar het oneindige en die in haar elan niet totaal, trouw, exclusief en vruchtbaar wil zijn. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 9 In dit perspectief krijgt het verlangen zijn volle betekenis. Als middel tot exppressie, evenals tot kennismaking en gemeenschap onderhoudt, versterkt de huwelijksdaad de liefde en haar vruchtbaarheid leidt het paar naar zijn volle ontplooiing: het wordt, naar Gods beeld, bron van leven.

De Christen weet, dat de menselijke liefde naar haar oorsprong goed is, en indien zij, zoals alles wat is in de mens, door de zonde is verwond en misvormd, ontvangt zij in Christus het heil en haar verlossing. Overigens, is het niet de les van twintig eeuwen kerkgeschiedenis, dat paren in hun huwelijksleven de weg naar de heiligheid hebben gevonden, in deze levensgemeenschap welke als enige is gefundeerd op een sacrament!

Document

Naam: HET GEZIN, SCHOOL VAN HEILIGHEID
Tot de beweging "Equipe Notre-Dame"
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 mei 1970
Copyrights: © 1970, Archief van de Kerken 25e jrg nr 26 p. 591-599
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam